ATELIER KOZAAR at SPIKKERELLE

NL | Solo tentoonstelling van 23 april tot 17 mei 2023 in Spikkerelle - Scheldelaan 6, 8580 Avelgem - met vernissage op zondag 23 april om 15:30 uur.
Gratis te bezichtigen gedurende de openingstijden van Spikkerelle en op zondag 7 mei in aanwezigheid van de kunstenaar.

ENG | Solo Exhibition from 23th of April to the 17th of May 2023 at Spikkerelle - Scheldelaan 6, 8580 Avelgem - with vernissage on Sunday the 23th of April et 15:30h.
Free visitation during opening hours of Spikkerelle and on Sunday the 7th of May and in the presence of the Artist.

FR | Exposition individuelle du 23 avril au 17 mai 2023 à Spikkerelle - Scheldelaan 6, 8580 Avelgem - avec vernissage le dimanche 23 avril à 15h30.
Exposition gratuite pendant les heures d'ouverture de Spikkerelle et le dimanche 7 mai en présence de l'artiste.

ATELIER IN BEELD | OPEN STUDIO DAYS | ATELIERS OUVERTS

NL | Binnenkort neemt het atelier even zijn intrek bij Atelier Forrier dat ook gevestigd is in Anderlecht. Waar Charlotte Forrier zich vooral concentreert op restauratie, richt KoZAAR zich meer op creatie van glasramen en objecten. De perfecte voedingsbodem voor een vruchtbare samenwerking. Atelier Forrier en KoZAAR slaan vaak de handen in elkaar om speciale verzoeken te verwezenlijken of grote opdrachten in goede banen te leiden. Kijk binnenkort binnen in ons gedeeld atelier in de Pasteurstraat tijdens de 'Atelier in Beeld' dagen op 12, 13 en 14 mei.

Leve de Brusselse ambachtsvrouwen!

ENG | Soon the atelier will find a temporary new home under the roof of Atelier Forrier, also located in Anderlecht. While Charlotte Forrier concentrates predominantly on restoration, KoZAAR is more focused on the creation of stained glass windows. The perfect formula for a fruitful collaboration. Atelier Forrier and KoZAAR frequently put the hands together to answer to special requests and larger assignments. Together we also open the atelier during the 'Open Studio Days' on 12th, 13th and 14th of May.

Long live Brussels craftswomen!

FR | Bientôt, le studio s'installera dans l'Atelier Forrier, également situé à Anderlecht. Alors que Charlotte Forrier se consacre principalement à la restauration, KoZAAR se concentre davantage sur la création de vitraux et d'objets en verre. Le terreau idéal pour une collaboration fructueuse. L'Atelier Forrier et KoZAAR s'associent souvent pour réaliser des demandes spéciales ou des missions de grande envergure. Visitez notre studio partagé dans la Pasteurstraat pendant les journées 'Ateliers ouverts' les 12, 13 et 14 mai.

Vive les artisans Bruxelloises !